Shields house front092616.jpg
Shieldschimney.jpg
Shields housefront092616.jpg
ssmoke house092616.jpg
IMG_2497.JPG
IMG_2498.JPG
IMG_2499.JPG
IMG_2500.JPG
IMG_2501.JPG
smaster092616.jpg
s fireplace 2092616.jpg
DSC_0182092616.jpg
DSC_0187092616.jpg
s kitchen 2092616.jpg
DSC_0194092616.jpg
DSC_0202092616.jpg
DSC_0203092616.jpg
DSC_0210092616.jpg
DSC_0213092616.jpg
DSC_0219092616.jpg
DSC_0223092616.jpg
DSC_0234092616.jpg
DSC_0237092616.jpg
kids house092616.jpg
s kids chairs092616.jpg
S guest092616.jpg
S master bath092616.jpg
S bath floor092616.jpg
S bath092616.jpg
S guest bath.jpg
s master092616.jpg
S transom092616.jpg
S-entryway092616.jpg
Sfireplace room092616.jpg
Cunningham barn front.jpg
Cunningham barn3.jpg
Shields barn before.1092616.jpg
Cunningham Barn 3.jpg
Cunningham Barn 4.jpg
Cunningham Barn 5.jpg
Cunningham Barn 6.jpg
Cunningham Barn 7.jpg
Cunningham Barn 8.jpg
Cunningham Barn 9.jpg
Shields barn before.2092616.jpg
Shields barn before092616.jpg
Shields fireplace before092616.jpg
Shieldskitchen before092616.jpg
Shields house before.1092616.jpg
Shields house before092616.jpg
Shields barn before and after.1_edited-1.jpg
Shields fireplace before.jpg
Shieldskitchen before-2092616.jpg
Shields barn before.2_edited-1.jpg
ShieldsBandA house_edited-1.jpg
ShieldsBandAhouse side_edited-1.jpg
Shieldskitchen before..jpg
Shields house front092616.jpg
Shieldschimney.jpg
Shields housefront092616.jpg
ssmoke house092616.jpg
IMG_2497.JPG
IMG_2498.JPG
IMG_2499.JPG
IMG_2500.JPG
IMG_2501.JPG
smaster092616.jpg
s fireplace 2092616.jpg
DSC_0182092616.jpg
DSC_0187092616.jpg
s kitchen 2092616.jpg
DSC_0194092616.jpg
DSC_0202092616.jpg
DSC_0203092616.jpg
DSC_0210092616.jpg
DSC_0213092616.jpg
DSC_0219092616.jpg
DSC_0223092616.jpg
DSC_0234092616.jpg
DSC_0237092616.jpg
kids house092616.jpg
s kids chairs092616.jpg
S guest092616.jpg
S master bath092616.jpg
S bath floor092616.jpg
S bath092616.jpg
S guest bath.jpg
s master092616.jpg
S transom092616.jpg
S-entryway092616.jpg
Sfireplace room092616.jpg
Cunningham barn front.jpg
Cunningham barn3.jpg
Shields barn before.1092616.jpg
Cunningham Barn 3.jpg
Cunningham Barn 4.jpg
Cunningham Barn 5.jpg
Cunningham Barn 6.jpg
Cunningham Barn 7.jpg
Cunningham Barn 8.jpg
Cunningham Barn 9.jpg
Shields barn before.2092616.jpg
Shields barn before092616.jpg
Shields fireplace before092616.jpg
Shieldskitchen before092616.jpg
Shields house before.1092616.jpg
Shields house before092616.jpg
Shields barn before and after.1_edited-1.jpg
Shields fireplace before.jpg
Shieldskitchen before-2092616.jpg
Shields barn before.2_edited-1.jpg
ShieldsBandA house_edited-1.jpg
ShieldsBandAhouse side_edited-1.jpg
Shieldskitchen before..jpg
info
prev / next